INFORMASJON OM TIME HISTORIELAG

 • Lagsmøter
  Historielaget har til vanleg 6 møter i året. På møta har vi som oftast ein føredragshaldar og av og til også underhaldning. Det vert servert mat og kaffi. Møta vert av og til avhaldne i samarbeid med andre.
 • Lagsturar

  Innimellom skipar laget til turar i tilknyting til tema ein er oppteken av i laget. Det kan også vera vitjing til andre historielag.
 • Dokumentasjon

  Laget ser det som ei viktig oppgåre å driva med dokumentasjonsarbeid. Derfor vert det kvart år gjeve ut årbok for laget. Av og til kan det også verta gitt ut bøker i tilknyting til særskilte tema, som til dømes boka Varmen frå myra.
 • Styret

  Leiar: Tarald Oma


  Styremedlem:
  Bjørn Bekkeheien, nestleiar
  Karen Time, skrivar
  Ingvar Reime, kasserar
  Dan Dyrli Daatland, styremedlem

  Vidar Undheim, varamedlem
  Arna Aune, varamedlem
  Marit Osland, varamedlem


 • Boknemnd

  Tom Hetland, redaktør
  Åsmund Norheim
  Anne Berit Hatlem
  Aud Søyland Kristensen
  Tarald Oma


KONTAKT
E-post: timehistorie@outlook.com
Telefon:  47501779

Takk for at du tar kontakt. Vi vil svare så snart vi får anledning.