web authoring software

TIME HISTORIELAG

Velkommen til nettsida for Time Historielag, eit lag av friviljuge medlemmar som har si interesse i å finna fram og ta vare på lokal historie med tilknyting til Time kommune og omegn.Møtedatoar og arrangement framover:

Tysdag 14. august: Kulturvandring i samarbeid med Time Sokneråd. Haustprogrammet startar med ei vandring i området kring Fotland mølle og kraftstasjonen på Fotland. Nærare program for vandringa kjem me tilbake til.


Møtedagar i haust:

11. september. Møte på Sivdammen. Program ikkje klart. 

9. oktober. Møte på Sivdammen. Program ikkje klart. 

13. november. Møte på Sivdammen. Lansering av «Årboka» 2018

4. desember. Julemøte på Sivdammen.


Me tek atterhald om endringar.

ÅRBØKER FOR SAL I LAGET

Årbok 2013

ÅRBOK 2013

ÅRBOK 2014

Årbok 2015

ÅRBOK 2015

Time historielag årbok 2016

ÅRBOK 2016

ÅRBOK 2017

KONTAKT
E-post: post@timehistorie.no
Telefon:  +47 951 25 002


Leiar: Tarald Oma
Styremedlemar:
    Bjørg Marit Bjørnevik
    Bjørn Bekkeheien,
    Sverre Lima
    Ingrid Hognestad Eikeland


LENKER

Vår Facebook side

Takk for at du tar kontakt. Vi vil svare så snart vi får anledning.

Del denne sida!