bootstrap builder

TIME HISTORIELAG

Velkommen til nettsida for Time Historielag, eit lag av friviljuge medlemmar som har si interesse i å finna fram og ta vare på lokal historie med tilknyting til Time kommune og omegn.Møtedatoar og arrangement framover:

Tysdag 12. desember
Førjulsmøtet på Sivdammen
Prost Kjell BørgeTjemsland, Leif Andenes, Kjartan Søyland og Eivor Time 


2019

Tysdag 22. januar
Møte i Bryne kyrkje. Samarbeid med Bryne sokneråd og Garborgveka.

Tysdag 12. februar
Årsmøte på Sivdammen

Tysdag 12. mars
Tema ikkje klar ennå

Tysdag 9. april
Vårmøte på Sivdammen

Tysdag 7. mai
Høgsterettsdomar Matningsdal

Tysdag 4. juni
Sommartur


Me tek atterhald om endringar.

ÅRBØKER FOR SAL I LAGET

Årbok 2013

ÅRBOK 2013

ÅRBOK 2014

Årbok 2015

ÅRBOK 2015

Time historielag årbok 2016

ÅRBOK 2016

ÅRBOK 2017

FOTOGRAFI-HISTORIA I TIME

KONTAKT
E-post: post@timehistorie.no
Telefon:  +47 951 25 002


Leiar: Tarald Oma
Styremedlemar:
    Bjørg Marit Bjørnevik
    Bjørn Bekkeheien,
    Sverre Lima
    Ingrid Hognestad Eikeland


LENKER

Vår Facebook side

Takk for at du tar kontakt. Vi vil svare så snart vi får anledning.

Del denne sida!