bootstrap slideshow

TIME HISTORIELAG

Velkommen til nettsida for Time Historielag, eit lag av friviljuge medlemmar som har si interesse i å finna fram og ta vare på lokal historie med tilknyting til Time kommune og omegn.Møtedatoar og arrangement framover:

Tysdag 14. august kl. 17.30: Historisk vandring ved Fotland

Time sokneråd og Time historielag inviterer til ei historisk vandring i området kring Fotland. Me startar på Fotland kraftstasjon med orientering om stasjonen og området på nordsida av elva og om laksetrapper og laksefiske. Så går me over brua til Fotland mølle der det også vert orientert om historia og bruken i dag. Me sluttar av på Fotland bedehus der det vert råd med kaffi og litt å bita i. Her vil Bjarne Tron Egeland fortelja om huset og kva det har betydd for krinsen. 

Kle deg etter veret. 

Parkering etter tilvising frå vakter.


Møtedagar i haust:

Søndag 9. september.
Vandring i Arne Garborg sitt landskap med ord og tonar. Start frå Undheim Samfunnshus kl. 13.00 til Knudaheio. Program. Retur til Undheim kyrkje. 14.30 program i kyrkja. Kl 15.40 god gamaldags mat og kaffi i Undheim Samfunnshus. Nærare program før vandringa.

9. oktober. Møte på Sivdammen. Tora Aasland snakkar om Aasmund Olavson Vinje 

13. november. Møte på Sivdammen. Lansering av Årboka 2018, «Fotografihistoria i Time». 

4. desember. Julemøte på Sivdammen


Me tek atterhald om endringar.

ÅRBØKER FOR SAL I LAGET

Årbok 2013

ÅRBOK 2013

ÅRBOK 2014

Årbok 2015

ÅRBOK 2015

Time historielag årbok 2016

ÅRBOK 2016

ÅRBOK 2017

KONTAKT
E-post: post@timehistorie.no
Telefon:  +47 951 25 002


Leiar: Tarald Oma
Styremedlemar:
    Bjørg Marit Bjørnevik
    Bjørn Bekkeheien,
    Sverre Lima
    Ingrid Hognestad Eikeland


LENKER

Vår Facebook side

Takk for at du tar kontakt. Vi vil svare så snart vi får anledning.

Del denne sida!